top of page

Olimpiada biblică Junior Bible Quiz (JBQ), Adolescents Bible Quiz (ABQ), Master Seal, oferă o cale distractivă și captivantă de a motiva copiii să învețe adevărurile importante din Cuvântul lui Dumnezeu. Accentul în lucrarea cu copiii ar trebui să fie pus pe ajutorul oferit acestora pentru a dezvolta dragostea fața de Cuvântul lui Dumnezeu și înțelegerea că adevărurile acestuia îi pot îndruma în viața de zi cu zi.

Ce este Olimpiada Biblică JBQ - ABQ?

Scopul:

Să învățăm Cuvântul

lui Dumnezeu. 

Ce înseamnă?

Credință 

pentru o viață 

întreagă.

Regulamentul Oficial –JBQ &  ABQ  

Copiii vor fi împărţiţi pe VÂRSTE, pentru o mai bună desfăşurare a concursului la nivel naţional. Împărţirea va fi făcută de către antrenori, înainte de începerea primei etape a fiecărui an.

Repartiţia va fi prestabilită în funcţie de vârste astfel: 

1. Nivel GALBEN (8-10 ani) - Există şi posibilitatea copiilor de 7 ani de a se alătura acestei grupe, însă recomandăm să fie implicaţi doar copiii de la clasa a II-a în sus.

 

2. Nivel ROŞU (10-12 ani) - Copiii de 10 ani au posibilitatea să concureze fie la nivel galben, fie la nivel roşu, depinde de hotărârea antrenorului.   

 

3. ABQ, adolescenţi (13-17 ani) - Vor concura doar adolescenţii care au împlinit 13 ani şi cei care au împlinit 17 ani.  Recomandăm tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani,  să devină antrenor sau examinator.   

atenție!!!

Copiii de la JBQ, vor învăţa setul 1 de întrebări pentru Etapa I;  setul 2 de întrebări pentru Etapa a II a; iar pentru Etapa a III a, recapitulare din setul 1 şi 2.

La ABQ, adolescenţii vor învăța materialul postat pe site pentru fiecare etapă. 

Întrebările au fost grupate pe teme. Se vor relua aceleaşi întrebări din primii patru ani de olimpiadă, însă ordinea şi numerotarea întrebărilor fiind diferită. Astfel concurenţii vor avea o înţelegere mai bună a materialului de studiu.

JBQ

Materiale 2024

 

JBQ DEMO

ABQ DEMO

FAZA FINALĂ

Verificaţi  periodic site-ul nostru pentru pregătirea concursului.

MASTER SEAL

bottom of page