top of page

istorie

Viziunea programului Club Castel s-a născut în inima fratelui Donald Triplett în anul 1988, când acesta a mers din San Jose, Costa Rica (acolo învăța limba spaniolă, în cadrul școlii de limbă a Assemblies of God) în El Salvador pentru o conferință a liceelor creștine. În cadrul unui seminar al conferinței, fratele Donald i-a întrebat pe ceilalți pastori care erau acolo: „De ce ar avea nevoie un club pentru copiii care sunt de curând întorși pe calea Domnului?”. Cele patru grupuri reunite, care reprezentau, de fapt, patru țări diferite din America Centrală au început să se gândească la acest aspect. Când au început să-și împărtășească ideile, au observat că toate se îndreptau spre aceeași țintă și erau similare. 

Au știut că Dumnezeu le-a vorbit fiecăruia în parte și că viziunea lor venea de la El. Atunci s-a născut programul de ucenicie împărțit pe șapte nivele, cu scopul de a pregăti copiii recent convertiți, ca să fie parte din Biserică. 

Acest program avea să se numească Club Castel. După conferință, fratele Donald s-a întors în Costa Rica pentru finalizarea studiilor. În timp ce învăța, a pus bazele lucrării Castelul Regelui și a Clubului Castelul. Când a ajuns în El Salvador (împreună cu soția lui Teresa și fiicele lui Michelle, Kimberly și Elizabeth) ca să fie misionar, a inițiat lucrarea Castelul Regelui, dar pentru că Departamentul de Evanghelizare a crescut foarte repede, nu s-a putut dezvolta și programul Club Castel în același timp. Acest program a luat ființă în februarie 1996 în El Salvador. În același an, în ianuarie a apărut emisiunea la radio cu același nume „Club Castel”.

A fost momentul în care fratele Donald a avut o nouă viziune. Voia neapărat să îi ajute pe copiii care au terminat programul Castelul Regelui să continue să crească din punct de vedere spiritual. Acest lucru a dus la primirea a unui număr mare de scrisori la biroul Castelul Regelui, scrisori trimise de acești copii care nu mai aveau pe cineva care să îi îndrume cum să-L cunoască mai bine pe Isus Hristos. 

Astfel, fratele Donald a decis că era necesar să dezvolte Club Castel. Așa că și-a împărtășit viziunea cu sora Marie Eiland, care era misionar asistent și avea însărcinarea de a-i pregăti pe copii. Sora Marie a răspuns la scrisorile copiilor și Domnul a pus în inima ei dorința să facă ceva mai mult pentru acei copii care, prin intermediul scrisorilor, cereau Biblii, rugăciuni și studii biblice ca să învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Împreună, fratele Donald și sora Marie, au început să dezvolte programul Club Castel din El Salvador. La data de 16 Martie 1996, cu ajutorul întregii echipe a Clubului Castelul Regelui, a avut loc prima sărbătoare a acestui program în biserica Assemblies of God din San Salvador. În acea zi, au fost prezente mai mult de 1500 de persoane dintre care 80% erau copii. După această întâlnire, s-a mai organizat una care s-a numit „Sărbătoarea culorilor”, unde copiii învățau semnificația fiecărei culori din brățara pentru evanghelizare. După ce un copil asistase la cele cinci sărbători ale culorilor, putea să primească un carnet de membru și să înceapă cele șapte nivele. Cu ajutorul celor cinci întâlniri, se puteau identifica cei care erau dispuși să urmeze mai departe procesul de ucenicizare și pe cei care aveau o inimă sinceră ca să îl urmeze pe Dumnezeu. Urmând scopul Clubului Castel, acela de a uceniciza copiii ca să facă parte din lucrarea Domnului Isus, căutau copiii care arătau interes și capacitatea de a progresa. Astfel, numărul copiilor care participau la întâlniri s-a redus de la 1500 la 500. Acești 500 de copii erau participanți credincioși, care nu doar doreau să particie la aceste întâlniri ca să câștige premii și să se distreze, ci pentru că doreau să cunoască mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. 

În Martie 1997 a avut loc absolvirea primei generații „Apostolii Regelui” (era numele celui de-al șaptelea nivel, actualmente numit „Păzitorii Viziunii”). În 1997, sora Marie s-a întors în Statele Unite, iar Club Castel a rămas sub conducerea fratelui Jose Climaco și a soției lui Etelvina. Timp de doi ani, sora Etelvina a slujit ca director și a lucrat cu aproximativ 300 de copii. Cei 300 de copii au absolvit și îl slujesc pe Isus Hristos. În Noiembrie 1998, frații Jose și Etelvina Climaco au anunțat că Dumnezeu le-a pus pe inimă să fie misionari și au renunțat la locul pe care îl ocupau în cadrul Castelul Regelui. Cine avea să preia acum Club Castel? Chiar atunci sora Marie Eliand a reușit să se întoarcă în El Salvador. A acceptat să preia conducerea Clubului Castel, cu viziunea să îl promoveze în toate bisericile din El Salvador unde existau echipe Castelul Regelui. Așa că proiectul sorei Marie, atunci când a revenit în El Salvador, a fost de a fonda programul într-o comunitate numită Las Delicias, unde Castelul Regelui a construit un centru de activități care deținea o biserică, o școală și alte spațiu pentru alte activități. În Februarie 1999, Club Castel a luat ființă în Las Delicias, o comunitate săracă plină de violență, delicte, droguri, alcool, vrăjitorie și mii de copii care aveau nevoie să fie mântuiți.  Timp de un an, Marie a lucrat alături de pastorul pentru copii ca să dezvolte o lucrare cu copiii puternică, care azi este o biserică pentru copii, școala duminicală, grupuri celulă pentru copii și desigur, Club Castel. Dacă în februarie 1999 participau în jur de 100 de copii la activitățile desfășurate în acest centru, la sfârșitul anului 1999 erau implicați mai mult de 400 de copii în lucrare și aproximativ 100 erau parte a programului Club Castel, destinat copiilor cu vârste curpinse între 9 și 12 ani. Chiar dacă s-a confruntat cu încercări și multe piedici, conducerea Clubului Castel nu a încetat să se roage și să postească, semănând cu credință și încrezându-se în Dumnezeu că va culege cu bucurie. La ora actuală, există o puternică trezire în rândul copiilor din multe locruri din El Salvador, nu doar printre cei din Las Delicias. Asta a fost ceea ce Dumnezeu a realizat cu viziunea Clubului Castel. Până în momentul de față, mai mult de 200 de copii au absolvit programul din Las Delicias. Mai mult, 98% din acești copii mărturisesc că Dumnezeu i-a chemat în lucrare ca pastori, lucrători sau misionari. Ei nu așteaptă să crească ca să fie lucrători, ei încep de acum să dovedească faptul că sunt instrumente puternice în mâinile lui Dumnezeu ca să ajungă în lumea întreagă. Unii dintre ei sunt lideri ai grupurilor celulă și sunt mentori pentru 30-40 de copii în fiecare săptămână. Alții duc acest program Club Castel și în comunitățile vecine. Mulți mărturisesc faptul că părinții și rudele lor l-au cunoscut pe Hristos prin ei. Absolvenții Clubului Castel au călătorit prin toată țara în turneuri de evanghelizare și au îndemnat și pe alții să lucreze cu Club Castel. Sunt copii care împărtășesc Evanghelia, învață, cântă, se roagă și postesc. Mai presus de toate, îl iubesc pe Isus cu toată inima, au ungerea Duhului Sfânt asupra vieții lor, iar El își duce planul la îndeplinire în ei și prin ei.

 

În primii cinci ani de existență a Clubului Castel în El Salvador, au fost multe mărturii de minuni făcute de Dumnezeu în viața copiilor care au participat la acest program așa de dinamic. Mâna lui Dumnezeu a lucrat într-un mod foarte special prin intermediul acestor micuți ucenicizați, în timp ce au devenit lucrători. Este evident pentru toți cei care sunt implicați că Dumnezeu face ceva cu totul supranatural care trebuie împărtășit cu ceilalți.  Programul Club Castel își propune să ajungă în toate țările unde există deja Castelul Regelui și are un impact mare. Dorința noastră este ca fiecare persoană care are pe inimă lucrarea cu copiii, să poată avea acces la acest program. De aceea, oferim ediția a treia editată a Manualului Credinciosului și al Elevului din cadrul Clubului Castel. 

Lucrarea Castelul Regelui dorește ca dumneavoastră să folosiți acest program sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu aceeași pasiune, cu aceeași dragoste pentru copii asemenea Domnului Isus Hristos atunci când a spus: 

 

„Și oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu

 Mă primeşte pe Mine.”

Matei 18:5

Familia Triplett

Fondatorul Castelul Regelui și Club Castel International.

bottom of page