top of page

Club Castel

{9-13 ani} 

Prin acest program ne propunem să evanghelizăm copiii care nu au auzit mesajul mântuirii și să îi instruim ca să fie slujitori ai lui Hristos.

 

Vrem să îi învățăm Cuvântul lui Dumnezeu și să parcurgă cele 7 nivele ale programului: Fiul Regelui, Slujitorul Regelui, Cuceritorul Regelui, Împuternicitul Regelui, Ucenicul Regelui, Războinicul Regelui, Gardianul Viziunii de Bază.


Primul Nivel: Fiul Regelui

În acest nivel copiilor li se arată cum să fie fii de rege, primindu-L pe Isus în inimile și să învețe mai multe despre El cu ajutorul următoarelor doctrine:

 

1. Doctrine despre:

   a) Mântuire.

   b) Biblie.

   c) Sfânta Treime.

   d) Speranța veșnică.

 

2. Studiază cartea Geneza.


3. Trebuie să știe denumirile tuturor celor 66 de cărți ale Bibliei.


4. Să prezinte dovada tuturor temele studiate.

Al doilea Nivel: Slujitorul Regelui

În acest nivel copiii învață cum să fie slujitori prin intermediul lecțiilor teoretice și practice ale
slujitorului și al ghidului de studiu.


1. Primește lecția despre slujirea creștină.


2. Studiază cartea Iacov.


3. Trebuie să prezinte dovada în dosar a tuturor temelor și lecțiilor.


4. Participă în proiectele sociale desfășurate de biserică (familia, biserica, școala, comunitatea, Club Castel).


Al treilea Nivel: Cuceritorul Regelui

În acest nivel copiii învață:
1. Să-i câștige pe ceilalți pentru Cristos.


2. Despre lucrarea Clubului Castelul Regelui.


3. Să abordeze un copil pentru a-l invita la ucenicizarea clubului Castel.


De asemenea,  copiii vor studia încă trei doctrine, într-o minitabără (o zi)


Să abordeze un copil pentru a-l invita la ucenicizarea clubului Castel:
   a) Duhul Sfânt.
   b) Semne și minuni.
   c) Vindecarea divină.


4. Se desfașoară o ieșire cu copiii pentru un timp de părtășie și cautarea prezenței Domnului.

5. Se studiază cartea Evanghelia după Ioan.


Al patrulea Nivel: Împuternicitul Regelui

În acest nivel copii învață despre Botezul în Duhul Sfânt și se desfășoară pe parcursul unei tabere de două zile.
 

1. Primesc 2 lecții despre Duhul Sfânt.
2. Se studiază cartea Faptele Apostolilor.
3. Trebuie să prezinte dovada temelor și lecțiilor primite.

 

Al cincilea Nivel: Ucenicul Regelui

1. Să învețe cum să fie ucenici. Se organizează o ieșire de o zi intr-un loc aproape de biserică.
 

2. Se studiaza cartea Romani.

 

3. Partea practică: Instruire de bază I
   a) Atelier clovni.
   b) Atelier păpuși.
   c) Ce este Castelul Regelui.
   d) Istoria, Misiunea și Viziunea Castelul Regelui.
   e) Organizarea unei echipe Castelul Regelui.

 

Al șaselea Nivel: Războinicul Regelui

În acest nivel copiii învață cum să fie războinici învățând tehnici de evanghelizare.
1. 10 Programe de evangelizare (Sărbătoarea culorilor).


2. Se studiază cartea Isaia.


3. Partea practică: Intruire de bază II

   a) Școala de teatru.
   b) Atelier sărbătoarea culorilor.
   c) Învățătură despre modul cum se lucrează cu copiii.
   d) Program pentru copii.

   e) Atelier de talent sau abilitați. (scenete, cântece cu mișcare etc.)
   f) Jocuri pentru a învața versete și tema.

 

Al șaptelea Nivel: Păzitor al Viziunii de Bază

În aceste nivel copiii învață despre misiune și despre responsabilitatea noastră față de marea trimitere.


1. Să realizeze o călătorie de evanghelizare într-un alt județ.
2. Studierea cărții Iona pentru completarea ghidului.
3. Prezentarea dovezii tuturor temelor și lecțiilor.
4. Absolvirea în biserica unde este membru activ. Va fi un timp de închinare și mărturie. 

bottom of page